”Troen kommer altså af det, der høres, og det, der høres, kommer i kraft af Kristi ord”
Rom. 10,17

Luthersk Mission

gennem 100 år i Krusbjerg


Kan bestilles for 250,- kr

ved henvendelse til


Preben Haahr

på tlf. 21661184

eller mail: famhaahr@mail.dk