Online-møde Langfredag d. 10. april 2020

Velkommen til on-line møde denne Langfredag, hvor vi på tværs af fysiske skel vil dele Guds ord i Jesu navn!

Indledning

I Es. 30,18 læser vi: ”Men Herren venter på at vise jer nåde; han vil rejse sig for at forbarme sig over jer,

for han er rettens Gud”.

Der går en rød tråd gennem Bibelen, fra første til sidste kapitel: Guds frelsesplan. Paulus skriver om den i Efs. 1,4: ”men før verdens grundvold blev lagt, har Gud i Ham udvalgt os, til at stå hellige og uden fejl for hans ansigt i kærlighed” – det var det, Guds frelsesplan sigtede imod. Gud har igennem GT’s mange løfter og profetier om Messias, vidnet om det, som skulle komme.


Læs Esajas bog kap 53,4-7


Da Jesus døde i synderes sted, blev Guds frelsesplan fuldbragt. Gennem Bibelens forkyndelse åbenbares det for os – og forkyndes til dig – det er DIN frelse! Evangeliet, det Gud har gjort for dig gennem Jesus – rækkes til dig, uforskyldt og ufortjent. Ja, Herren venter på at vise dig nåde!


Bøn

Evige almægtige Gud. Tak for din frelsesplan! Tak, at du har fuldbragt den ved Jesus! Tak, fordi du i rigt mål med al visdom og indsigt, har ladet os kende din viljes hemmelighed ud fra den gode beslutning, du selv forud havde fattet om den frelsesplan for tidernes fylde: at sammenfatte alt i Kristus, både det himmelske og det jordiske. Kære Jesus, vi beder om, at du må blive stor og herliggjort for den enkelte i denne påske.

Amen!


Nr. 200 i SoS Hil dig frelser og forsoner:

Universitetskoret ”lille Muko”

Lidt til børnene:


Sing between friends: Der er sejr i Jesu blod

Gumle og Christian fejrer påske afsnit 7

Prædiken v. Hans Erik Nissen Langfredag d. 18-04-2014

Nr. 372 i SoS Klippe du som brast for mig (norsk)

Fællesbøn for vort land og kirke:

O Herre, du retfærdige Gud, vi bekender, at vi som land og folk har syndet imod dig, og fortjent intet mindre end din vrede og straf. Men Herre, fordi du er en inderligt barmhjertig Gud, så tænk dog på nåde og bevar os fra ulykken, som kommer i mørket, der er ingen, som kan redde eller frelse, uden du Herre. Ja kære Gud og himmelske far, du ser hvordan hele jorden, dit skaberværk, lider under frafaldets følger, men tak at det endnu er nådetid, tid til at søge dig. Vi beder om, at Corona-krisen må blive et kald til at omvende sig til dig og ikke til forhærdelse. Vi beder for regering og al øvrighed, giv dem at styre og lede ret.

Vi beder for din kirke på jord og herunder LM, før og led du os efter dit ord, bevar du os fra frafald. Vi beder for troens fællesskab her i vores kreds. Vi beder om hjælp til de udfordringer som coronakrisen kan skabe i vore hjem, ja vi beder for vore familier, vore børn og unge, kom du til den enkelte af os, med din nåde og fred. Vi beder om, at du må give os indbyrdes kærlighed og omsorg for hinanden og vi beder om, at vi snart må få lov igen at samles til børneklub, juniorklub og møde. Vi takker og beder for vore prædikanter, som bærer dit ord frem, giv dem at tale som dit ord taler.

Vi beder for LMs internationale-mission, for vore nærkontakt missionær, som på grund af krisen nu er vendt hjem og vi vil bede for dem som fortsat er i deres opgaver. Giv dem alt hvad de behøver, til legeme og sjæl, giv dem vished om din almagt.

Tak for al din nåde mod os, tak for korsets smerte og forsoningen, som du vandt for os og hele verden.

Amen!


Hør os når vi sammen beder.

Fadervor, du som er i himlene!

Helliget blive dit navn,

komme dit rige,

ske din vilje

som i himlen således også på jorden;

giv os i dag vort daglige brød,

og forlad os vor skyld,

som også vi forlader vore skyldnere,

og led os ikke i fristelse,

men fri os fra det onde.

Thi dit er riget og magten og æren i evighed!

Amen.


Den apostolske velsignelse

Vor Herre Jesu Kristi nåde

Og Guds kærlighed og Helligåndens fællesskab være med os alle!

Amen.nr. 518 i SoS Signe Waalsøe Alene Kristus er mit håb.

Velsignelsen - Oslo Gospel