Online-møde fredag d.24. april 2020

Velkommen til online møde denne fredag – hvor vi samles hver for sig i Jesu navn med de løfter som der er lovet os – at han vil være midt iblandt os. Efter mødet fra kl. 20:30-21:00 vil der på vores messenger-gruppe være mulighed for at dele et ord, eller andet vi er blevet opmuntret af eller evt. et bedeemne, så vil vi hver især tage det med.


Sang: Salige vished - SOS nr. 544

Indledning

Salme 18,2b-4


Jeg elsker dig, Herre, min styrke;


v3 Herren er min klippe, min borg, min befrier,

min Gud, mit bjerg, hvor jeg søger tilflugt,

mit skjold, min frelses horn og min fæstning.


v4 Jeg råber til Herren, den lovpriste,

og bliver frelst fra mine fjender.


Hvordan kender du Gud? En af de ting jeg lærte på teologi-studiet var at der var nogle få latinske sætninger man skulle kunne, en af dem var “pro me” som betyder “for mig”. Hvorfor er de ord så vigtige. Jo det er fordi det er afgørende for, hvordan vi kender Gud. Om vi kender Jesus som en frelser eller frelser for mig. Gud som en fæstning eller min fæstning. Det er forskellen på om vi er sammen med Gud på afstand og hver for sig, eller om vi sammen med ham, fordi han er for mig.


Bøn

Almægtige Gud og Himmelske Far. Vi takker dig for denne sandhed at du er min frelser, min fæstning, min borg, hvad der end sker i denne verden. Vi takker dig for korsets blod som gælder også i dag! Nu beder vi dig om at gøre det stille, så vi kan høre dit kald til os også denne dag. Amen.


Børnenes fem minutter

Børnesang: Min Gud er en stor, stor Gud

Sang: Gud er min hyrde - SOS nr. 63

Prædiken v. Erik Haahr Andersen holdt på Haderslev Næs i 2017:

Sang: Kristus på korset - SOS nr. 205

Fællesbøn for vort land og kirke:


O Herre, du retfærdige Gud, vi bekender, at vi som land og folk har syndet imod dig, og fortjent intet mindre end din vrede og straf. Men Herre, fordi du er en inderlig barmhjertig Gud, så tænk dog på nåde og bevar os fra ulykken, som kommer i mørket, der er ingen, som kan redde eller frelse, uden du Herre. Ja kære Gud og himmelske far, du ser hvordan hele jorden, dit skaberværk, lider under frafaldets følger, men tak at det endnu er nådetid, tid til at søge dig. Vi beder om, at Corona-krisen må blive til kald og omvendelse og ikke til forhærdelse.

Vi beder dig for regering og al øvrighed, giv dem at styre og lede ret.

Vi beder for din kirke på jord, herunder også LM. Før og led du os efter dit ord, og bevar du os fra frafald. Vi takker og beder for vores prædikanter, som bærer dit ord frem for os. Giv dem at tale som dit ord taler.

Vi beder for LM`s missionsarbejde. Særligt lægger vi vores nærkontaktmissionærer frem for dig. Vi beder særligt for dem nu, hvor de er hjemme – vær du dem nær i uvisheden

Vi beder dig for vores ledelse i LM – vil du give dem visdom til at navigerer i den situation som LM står i netop nu.

Vi beder for vores menighed her i Krusbjerg, for alle vore hjem, for vore børn og unge. Særligt beder vi for dem iblandt os, der er syge, eller på anden måde lider. Herre omslut du dem og kom du til den enkelte af os, med din nåde og fred.

Tak, at du altid leder ad rette veje, også de veje vi ikke forstår. Lær os at følge dine veje uanset hvor de går og hjælp os altid at hvile på dit ord og dine løfter. Vi beder om, at du vil give os at kunne holde ud indtil enden – før du os alle frelste hjem til din herlighed.


Hør du os når vi sammen beder

Fadervor, du som er i himlene!

Helliget blive dit navn,

komme dit rige,

ske din vilje som i himlen således også på jorden;

giv os i dag vort daglige brød,

og forlad os vor skyld,

som også vi forlader vore skyldnere,

og led os ikke i fristelse,

men fri os fra det onde.

Thi dit er riget og magten og æren i evighed! Amen.


Den apostolske velsignelse

Vor Herre Jesu Kristi nåde og Guds kærlighed og Helligåndens fællesskab være med os alle!

Amen.

Sang: O tænk hvor stort - SOS nr.510

Tak for denne del, og så håber jeg vi mødes på messenger-gruppen hvor jeg håber at I vil være med til at vi beriger hinanden.