3. januar

Svend Åge Kronborg

19. januar

Laurid B. Jacobsen

24. januar

Samuel Kofoed-Nielsen

16. februar

Karsten Ambrosen

25. februar

Leo Poulsen

6. marts

Nikolaj Pedersen

29. maj

Bent Kjøller Hansen

5. juni

Dan Hessellund

21. juni

Brian Bjørn Nielsen

3.Juli

Bjarne B. Mogensen

7.August

Bjarke Nørholm Phil

28.August

Ole Lønborg

4. September

Julie og Emil Solgaard

11.September

Thomas Beck

2. Oktober

Thomas Beck

18.Oktober

Hans Iversen

23.Oktober

Jon Poulsen

30.Oktober

Hans Lundby

6. November

Thomas Beck

29. November

Mads Hansen

4. December

Jens Olsen

11. December

Jens Holm