Online-møde fredag d. 17. april 2020

Velkommen til online møde denne fredag – hvor vi samles hver for sig i Jesu navn med de løfter som der er lovet os – at han vil være midt iblandt os


Sang FS4 nr. 52

Lidt til børnene:


Om jeg er lille eller stor

Indledning

Esajas 54,10 For bjergene kan rokkes og højene vakle, men min troskab mod dig rokkes ikke, og min fredspagt vakler ikke, siger Herren, der viser dig barmhjertighed.

a. Mange ting i denne verden er i øjeblikket ikke som det plejer at være. Vi har netop fået lov til at fejre påske – den er den samme. Jesu død på korset gælder uanset hvad end der sker i denne verden. Lauges favoritsang – Giv mig Jesus, bare Jesus har brændt sig fast hos mig i påsken – Bare Jesus er ham der frelser. Alt andet kan vakle, men ikke Jesus død for mig – Den står fast.


Bøn

Himmelske Far. Vi takker dig for denne sandhed at din frelse står fast, hvad der end sker i denne verden. Vi takker dig for korsets blod som gælder også i dag! Nu beder vi dig om at gøre det stille, så vi kan høre dit kald til os også denne dag. Amen.


Sang: Giv mig Jesus

Prædiken v. Dan Hesselund

Sang SOS nr. 211 - Se han træder frem

Fællesbøn for vort land og kirke:

O Herre, du retfærdige Gud, vi bekender, at vi som land og folk har syndet imod dig, og fortjent intet mindre end din vrede og straf. Men Herre, fordi du er en inderlig barmhjertig Gud, så tænk dog på nåde og bevar os fra ulykken, som kommer i mørket, der er ingen, som kan redde eller frelse, uden du Herre. Ja kære Gud og himmelske far, du ser hvordan hele jorden, dit skaberværk, lider under frafaldets følger, men tak at det endnu er nådetid, tid til at søge dig. Vi beder om, at Corona-krisen må blive til kald og omvendelse og ikke til forhærdelse.

Vi beder dig for regering og al øvrighed, giv dem at styre og lede ret.

Vi beder for din kirke på jord, herunder også LM. Før og led du os efter dit ord, og bevar du os fra frafald. Vi takker og beder for vores prædikanter, som bærer dit ord frem for os. Giv dem at tale som dit ord taler.

Vi beder for LM`s missionsarbejde. Særligt lægger vi vores nærkontaktmissionærer frem for dig. Vi beder særligt for dem nu, hvor de er hjemme – vær du dem nær i uvisheden

Vi beder dig for LS mødet i weekenden – vil du give dem visdom til at navigerer i den situation som LM står i netop nu.

Vi beder for vores menighed her i Krusbjerg, for alle vore hjem, for vore børn og unge. Særligt beder vi for dem iblandt os, der er syge, eller på anden måde lider. Herre omslut du dem og kom du til den enkelte af os, med din nåde og fred.

Tak, at du altid leder ad rette veje, også de veje vi ikke forstår. Lær os at følge dine veje uanset hvor de går og hjælp os altid at hvile på dit ord og dine løfter. Vi beder om, at du vil give os at kunne holde ud indtil enden – før du os alle frelste hjem til din herlighed.


Hør du os når vi sammen beder

Fadervor, du som er i himlene!

Helliget blive dit navn,

komme dit rige,

ske din vilje som i himlen således også på jorden;

giv os i dag vort daglige brød,

og forlad os vor skyld,

som også vi forlader vore skyldnere,

og led os ikke i fristelse,

men fri os fra det onde.

Thi dit er riget og magten og æren i evighed! Amen.


Den apostolske velsignelse

Vor Herre Jesu Kristi nåde

Og Guds kærlighed og Helligåndens fællesskab være med os alle!

Amen.


Velsignelsen

Sang: Tag det inderste