Velkommen til online møde i aften, hvor I nu end sidder og lytter/ser med.

Vi vil bede Gud være til stede hos os alle sammen ved sin Ånd.


Bøn:

Kære Herre Jesus, tak at vi kan være sammen på afstand. Tak at du er sammen med os og binder os sammen ved din Ånd. Herre, kom selv og tal til os. Du ved hvad hver enkelt trænger netop i aften. Gør os stille i vores tanker, så vi kan lytte med åbent sind til dig! Amen.


Min Jesus lad mit hjerte få, SOS 245

Print denne side til børnene, som de kan farvelægge


Klik på billedet og print selv :)

(Hvis der ikke er en print knap:

Tryk og hold "CTRL" nede og tryk "P")Vi vil gerne igen opmuntre til også at have fællesskab ved at dele tro og liv med hinanden via messenger-gruppen efter mødet kl 2030-2100. Vi vil til slut komme med lidt spørgsmål og forslag til ting, vi kan dele med hinanden og på den måde være med til at opbygge hinanden.

 

 

Indledning

 

Vi skal i aften. høre noget fra Jeremias' bog, om hvordan Gud kalder folket tilbage. Derfor skal vi læse Jer. 2, 13:

To onde ting har mit folk gjort; De har forladt mig, en kilde med levende vand, og de har udhugget cisterner, cisterner, der slår revner og ikke kan holde vand.

 

Vi har alle den tendens i os pga arvesynden, at vi så gerne vil hugge vores egne cisterner og have vores egne forråd af vand. Men tænk på forskellen på det vi selv kan bygge, og det vi har frit hos Gud.

Vi kan bygge en begrænset beholder, der slår revner, hvor vandet intet udløb eller indløb har. Det er stille vand, der hurtigt rådner. Det har ikke liv i sig.

Senere i Jeremias' bog kap. 17, 5-8 fortæller Herren igen om det Han vil give os.

 

Dette siger Herren: Forbandet den mand, som stoler på mennesker og søger sin styrke hos dødelige, men hvis hjerte viger fra Herren. Han bliver som en busk i ørkenen, han ser ikke lykken komme, han skal bo i stenørkenen, i saltlandet, hvor ingen kan bo.

 

Velsignet den mand, som stoler på Herren og tager sin tilflugt hos ham. Han bliver som et træ, der er plantet ved bækken; det sender sine rødder mod vandløbet, det frygter ikke, når sommerheden kommer, dets blade er grønne. Det bekymrer sig ikke i tørkeår og holder ikke op med at bære frugt.

 

Hvilke cisterner er du ved at udhugge?

 

Dristig nu mit bange hjerte, SOS 436

Sang med børnene,

Vi synger, nr 105. Kender du ham

Møde med Erik Haahr Andersen, Bibelcamping 2017, Haderslev Næs

Lad os give tid til eftertanke og bøn et par minutter og lad Guds Ånd tale med dig.

__

 

Nogle gange opleves troen som i en ørken, lyt til denne sang.

 

Skab ny tro i mig

Men det er stadig sandt, at Han elsker mig!

 

Han elsker mig, Fællessang 4, 56.

Fællesbøn for vort land og kirke:

 

O Herre, du retfærdige Gud, vi bekender, at vi som land og folk har syndet imod dig, og fortjent intet mindre end din vrede og straf. Men Herre, fordi du er en inderlig barmhjertig Gud, så tænk på nåde og bevar os fra ulykken, som kommer i mørket, der er ingen, som kan redde eller frelse, uden du Herre. Ja kære Gud og himmelske far, du ser hvordan hele jorden, dit skaberværk, lider under frafaldets følger, men tak at det endnu er nådetid, tid til at søge dig. Vi beder om, at Corona-krisen må blive til kald og omvendelse og ikke til forhærdelse. Vis os hvordan vi kan pege på dig for andre.

Vi beder dig for regering og al øvrighed, giv dem at styre og lede ret.

Vi beder for din kirke på jord, herunder også LM. Før og led du os efter dit ord, og bevar du os fra frafald. Vi takker og beder for vores prædikanter, som bærer dit ord frem for os. Giv dem at tale som dit ord taler.

Vi beder for LM`s missionsarbejde. Særligt lægger vi vores nærkontaktmissionærer frem for dig både børn og voksne. Vi beder særligt for dem nu, hvor de er hjemme – vær du dem nær i uvisheden.

Vi beder dig for vores ledelse i LM – vil du give dem visdom til at navigerer i den situation som LM står i netop nu.

Vi beder for vores menighed her i Krusbjerg, for alle vore hjem, for vore børn og unge. Særligt beder vi for dem iblandt os, der er syge, eller på anden måde lider. Herre omslut du dem og kom du til den enkelte af os, med din nåde og fred.

Tak, at du altid leder ad rette veje, også de veje vi ikke forstår. Lær os at følge dine veje uanset hvor de går og hjælp os altid at hvile på dit ord og dine løfter. Vi beder om, at du vil give os at kunne holde ud indtil enden – før du os alle frelste hjem til din herlighed.

 

Hør du os når vi sammen beder

Fadervor, du som er i himlene!

Helliget blive dit navn,

komme dit rige,

ske din vilje som i himlen således også på jorden;

giv os i dag vort daglige brød,

og forlad os vor skyld,

som også vi forlader vore skyldnere,

og led os ikke i fristelse,

men fri os fra det onde.

Thi dit er riget og magten og æren i evighed! Amen.

 

Nu har vi hørt fra Gud, ord, som vi må gemme i hjerterne, men måske har Ånden også mindet dig om noget konkret.  

Hvad svarer du Gud på hans tale til dig? Tøv ikke med at handle på det du har hørt, og bed Gud vise dig hvordan.

 

På messenger-gruppen kan vi herefter dele tanker, ord og bedeemner med hinanden. Selv et lille ord, kan Gud ønske at bruge til opmuntring for en anden. Det er Hans opgave, ikke vores. Vi er mange, der gerne vil høre dit vidnesbyrd om det konkrete liv med Jesus.

Som inspiration kan du tænke på om der er situationer, hvor Gud har sat dig ved en skillevej, og du er blevet ledt tilbage. Hvilke ”gamle stier” måtte du vende tilbage til?

Eller hvordan har Herren brudt ned for at bygge op, som i pottemager lignelsen, i dit liv?

 

Den apostolske velsignelse

Vor Herre Jesu Kristi nåde og Guds kærlighed og Helligåndens fællesskab være med os alle!

Amen.


Ja engang mine øjne skal, SOS 328