Velkommen til møde.

Hver for sig samles vi nu for at høre og dele Guds ord. Dette ord som er det ENE nødvendige. I denne tid oplever vi særligt, at alt på denne jord er forgængeligt og ude af vore hænder, og vi ser tydeligt, at det ikke går an at sætte sin lid hverken til os selv eller noget andet i denne verden. Men når alt hernede brister og føles usikkert da er det så godt at kende Ham, som er den samme i går, i dag ja til Evig tid (Heb. 13,8). Hos Ham er intet forandret. Han er min klippe, min frelser, min sikre grund – hos Ham, kan jeg hvile trygt i storm og nød.

Ét er nødvendigt – vi må høre ordet, om Ham som er livets brød – vejen til Himlen.

 

Læs Salme 91


Sange og salmer nr.185: Blodet som randt

Lidt til børnene:

 

Bøn fra Den Danske Salmebog, nr. 46 (s. 905):

 

Styrk min tro

Se, Herre, jeg er et tomt kar,

som længes efter at fyldes.

Herre, fyld det!

Jeg er svag i troen, styrk mig.

Min kærlighed er kold, gør mit hjerte varmt,

at min kærlighed må nå ud til min næste.

Jeg har ikke en stærk og fast tro;

til tider tvivler jeg

og er ude af stand til overhovedet at stole på dig.

Herre, hjælp mig!

Styrk min tro og tillid til dig.

Dig, betror jeg alt, hvad jeg ejer.

Jeg er fattig,

du er rig og kom for at øve barmhjertighed imod fattige.

Jeg er en synder, du er nådig.

Hos mig er der en overflod af synd,

hos dig er der en fylde af nåde.

Derfor vil jeg blive hos dig,

fra hvem jeg kan modtage,

Men hvem jeg intet kan give.

 

 

Vi beder nu for dette møde. Åbn du vort hjerte og sind og lad du din Hellige Ånd forkynde Ordet for os til liv og frelse.

Amen

 

Prædiken ved Dan Hessellund. Fortsættelse fra sidste fredag:

Sange og salmer nr.189: Der var en som var villig:

Fællesbøn for vort land og kirke:

 

O Herre, du retfærdige Gud, vi bekender, at vi som land og folk har syndet imod dig, og fortjent intet mindre end din vrede og straf. Men Herre, fordi du er en inderligt barmhjertig Gud, så tænk dog på nåde og bevar os fra ulykken, som kommer i mørket, der er ingen, som kan redde eller frelse, uden du Herre.
Ja kære Gud og himmelske far, du ser hvordan hele jorden, dit skaberværk, lider under frafaldets følger, men tak at det endnu er nådetid, tid til at søge dig, og det beder vi om, at Corona-krisen må blive et kald til at omvende sig til dig og ikke til forhærdelse.
Vi beder for regering og al øvrighed, giv dem at styre og lede ret.

Vi beder for din kirke på jord og herunder LM, før og led du os efter dit ord, bevar du os fra frafald.
Vi beder for vor lille kreds her, vi beder for alle vore hjem, for vore børn og unge, kom du til den enkelte af os, med din nåde og fred. Vi beder om at du må give os indbyrdes kærlighed og omsorg for hinanden, Vi beder om, at vi snart må få lov til, at samles igen til børneklub, juniorklub og møde.
Vi takker og beder for vore prædikanter, som bære dit ord frem for os her, giv dem at tale som dit ord taler.

Vi beder for LMs interansionale-mission, vi vil bede høstens Herre sende arbejdere ud til din høst, og særligt for vore nærkontakt missionær i Kiabakari og Iringa, giv dem alt hvad de behøver, til legeme og sjæl, giv dem vished om din almagt.

Tak for al din nåde mod os, tak for korsets smerte og forsoningen som du vandt for os og hele verden.


Hør os når vi sammen beder.

Fadervor, du som er i himlene!
Helliget blive dit navn,
komme dit rige,
ske din vilje
som i himlen således også på jorden;
giv os i dag vort daglige brød,
og forlad os vor skyld,
som også vi forlader vore skyldnere,
og led os ikke i fristelse,
men fri os fra det onde.
Thi dit er riget og magten og æren i evighed!
Amen.

 

Den apostolske velsignelse

Vor Herre Jesu Kristi nåde
Og Guds kærlighed og Helligåndens fællesskab være med os alle!
Amen.

 

Sang: Graven er tom.