Tegning til børnene -


Klik på billedet og print selv :)

(Hvis der ikke er en print knap:

Tryk og hold "CTRL" nede og tryk "P")”Jeg er livets brød. Den der kommer til mig, skal ikke sulte, og den, der tror på mig, skal aldrig tørste.”

 

(Johs. 6,35)

 

Velkommen til møde. Hver for sig samles vi nu for at høre og dele Guds ord. Dette ord som er det ENE nødvendige. I denne tid oplever vi særligt, at alt på denne jord er forgængeligt og ude af vore hænder, og vi ser tydeligt, at det ikke går an at sætte sin lid hverken til os selv eller noget andet i denne verden. Men når alt hernede brister og føles usikkert da er det så godt at kende Ham, som er den samme i går, i dag ja til Evig tid (Heb. 13,8). Hos Ham er intet forandret. Han er min klippe, min frelser, min sikre grund – hos Ham, kan jeg hvile trygt i storm og nød.

Ét er nødvendigt – vi må høre ordet, om Ham som er livets brød – vejen til Himlen.

 

BØN:

”Ja, du min Jesus, er den sande manna i ørkenen. Du er Guds brød, som kommer ned fra Himlen og giver verden liv. Den, som lever i nåden skal ikke sulte ihjel, selvom ørkenen er øde og tom.

Dagligt lader du manna regne ned til dine. Dagligt lader du det levende vand strømme til dem. Jesus, giv mig altid dette brød! Sæt mig dagligt ved dine fødder, som Maria, så jeg kan øse ny kraft fra dit ord.

Den grund jeg bygger på er din forsoning, mit liv er din kærlighed, min trøst er dit blod. Må du alene være min ros og min glæde!”

(fra andagtsbogen ”Se på Jesus” af Marius Giverholt. 24. dag aften)

 

Vi beder nu for dette møde. Åbn du vort hjerte og sind og lad du din Hellige Ånd forkynde Ordet for os til liv og frelse.

Amen

 

Sang - SOS nr. 510: O tænk hvor stort

Prædiken ved Dan Hessellund

Optaget i Norge 2016 over Lukas kap. 15 v 11-32

Sang - SOS nr. 110: Jesus - det eneste (obs. vers 3 mangler i nedenstående link)

Fællesbøn for vort land og kirke:

O Herre, du retfærdige Gud, vi bekender, at vi som land og folk har syndet imod dig, og fortjent intet mindre end din vrede og straf. Men Herre, fordi du er en inderlig barmhjertig Gud, så tænk dog på nåde og bevar os fra ulykken, som kommer i mørket, der er ingen, som kan redde eller frelse, uden du Herre.
Ja kære Gud og himmelske far, du ser hvordan hele jorden, dit skaberværk, lider under frafaldets følger, men tak at det endnu er nådetid, tid til at søge dig. Vi beder om, at Corona-krisen må blive til kald og omvendelse og ikke til forhærdelse.
Vi beder for regering og al øvrighed, giv dem at styre og lede ret.

Vi beder for din kirke på jord, herunder også LM. Før og led du os efter dit ord, og bevar du os fra frafald.
Vi takker og beder for vores prædikanter, som bærer dit ord frem for os. Giv dem at tale som dit ord taler.

Vi beder for LM`s missionsarbejde. Særligt lægger vi vores nærkontaktmissionærer frem for dig. Giv dem alt hvad de behøver, til legeme og

sjæl, også særligt i denne tid.

Vi beder for vores menighed her i Krusbjerg, for alle vore hjem, for vore børn og unge. Særligt beder vi for dem iblandt os, der er syge, eller på anden måde lider. Herre omslut du dem og kom du til den enkelte af os, med din nåde og fred.

Tak, at du altid leder ad rette veje, også de veje vi ikke forstår. Lær os at følge dine veje uanset hvor de går og hjælp os altid at hvile på dit ord og dine løfter. Vi beder om, at du vil give os at kunne holde ud indtil enden – før du os alle frelste hjem til din herlighed.

 

”Ransag mig Gud, og kend mit hjerte,

Prøv mig, og kend mine tanker,

Se efter om jeg følger afgudsvej!

Led mig ad evigheds vej!

 

Ja, Herre, se du i nåde til os alle. TAK at dit blod renser for al synd – og tak at jeg derfor, i troen på dig, må stå ren og retfærdig og være himmelen værdig. Det takker og priser vi dig for.


Hør os når vi sammen beder.

Fadervor, du som er i himlene!
Helliget blive dit navn,
komme dit rige,
ske din vilje
som i himlen således også på jorden;
giv os i dag vort daglige brød,
og forlad os vor skyld,
som også vi forlader vore skyldnere,
og led os ikke i fristelse,
men fri os fra det onde.
Thi dit er riget og magten og æren i evighed!
Amen.

 

Den apostolske velsignelse

Vor Herre Jesu Kristi nåde
Og Guds kærlighed og Helligåndens fællesskab være med os alle!
Amen.

 

Sang. Sos nr. 214 ”Tak at du tog mine byrder”

Ekstra sang der evt. kan lyttes til: Det er vel med min sjæl